ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Talati Mantri Exam Syllabus | તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા પદ્ધતિ અને પેપર પેર્ટન

GPSSB Village Panchayat Secretary Syllabus 2023: Talati Mantri Exam Syllabus Talati Mantri Syllabus: 2022 Talati Mantri exam syllabus 2023 – Talati Mantri exam syllabus and pdf. Gujarat Panchayat Service Selection Board announces Recruitment Of Talati Mantri – 2023

આવનાર તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા માટે નો detail અભ્યાક્રમ તમને નીચે આપેલ છે જો તમે પણ તલાટી મંત્રી પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા હોવ તો તમારા માટે આ જાણકારી રાખવી ખુબજ જરૂરી છે, તલાટી મંત્રી પરીક્ષા હવે ટૂંક સમય માં લેવાઈ જશે જો હજુ તમે તૌયારી ચાલુ ના કરી હોઈ તો આજેજ તૈયારી ચાલુ કરો.

GPSSB Board Also Update the Syllabus Of Talati kum Mantri now Talati Mantri Has some kind of Different Syllabus Form the old provision Years Exams.

This year the examination will be conducted simultaneously in the entire Gujarat state. District wise examination will not be taken further Gujarat Panchayat seva Pasandi Mandal Announced This News in there Exam Notification.

Talati Mantri Exam Syllabus And Exam Pattern – 2023

Talati Mantri Exam Syllabus आपको निचे दिया हुआ है यह Syllabus GPSSB की तरफ से Official दिया गया है. आप उसे देख कर आने वाली Talati Kum Mantri की परीक्षा की तैयारी कर सकते है.

Post Name Talati Cum Mantri ( class – 3 )
Exam Board GPSSB board
No. Of Post 3437
Advertisement No. 10/2021-22
Age limit 18 year to 36 year
Organization Name Gujarat panchayat Seva pasandgi board
Online website ojas.gujarat.gov.in
Exam Date 07/05/2023

कोई भी Exam के लिये उसका Syllabus हमें पता होना बहुत जरुरी है. अगर हमें Syllabus ना पता हो तो हम गलत दिशा मे तैयारी करने लग जाते है. Talati Mantri Exam Syllabus

Talati Mantri Exam Syllabus

talati Mantri Exam syllabus - Talati Mantri Exam Syllabus | તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા પદ્ધતિ અને પેપર પેર્ટન

GPSSB – Official Syllabus Of Village Panchayat secretary

GPSSB – Gujarat Panchayat seva pasandgi mandal ने अब Talati mantri का नाम बदलकर Village Panchayat Secretary (Class-III) रख दिया है, Talati Mantri Class – 3 केटेगरी की exam है. यह exam का paper आपको गुजराती मे देखने को मिलेगा. Talati Cum Mantri Book list 

Subjects Marks
General Awareness and General Knowledge 50
Gujarati Language & Grammar 20
English Language & Grammar 20
General Mathematics 10
Total 100 Marks

Syllabus in Detail :-

General Awareness and General Knowledge include questions related to –
1. General Mental Ability and General Intelligence.
2. History of India and History of Gujarat.
3. Cultural heritage of India and Gujarat.
4. Geography of India and Geography of Gujarat
5. Sports.
6. Indian Polity and the Constitution of India.
7. Panchayati Raj.
8. Welfare schemes of Gujarat State and Union Government.
9. Indian Economy and Planning.
10. General Science, Environment and Information & Communication Technology.
11. Current affairs of Regional, National and International Importance.
NOTE: The question papers shall be of objective type MCQs

તલાટી મંત્રી અભ્યાસ ક્રમ – Talati Cum Mantri syllabus Gujarati

ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળ બોડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ લેટેસ્ટ તલાટી મંત્રી અભ્યાસ ક્રમ તમને આ post માં આપવામાં આવેલ છે, જો તમે તલાટી મંત્રી પરીક્ષા પાસ કરવા માંગતા હોવ તો પેહલા તમારે અભ્યાસક્રમ ને ઊંડાણ પૂર્વક અભ્યાંસ કરવો ખુબજ જરૂરી છે.

ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી અથવા તલાટી કમ મંત્રી બનવા માટે તમારે અભ્યાસ ક્રમ મુજબ સૌવથી વધારે માર્ક અપાવતા વિષય જેવા કે ગુજરાતી ગ્રામર અંગ્રેજી ગ્રામર અને ગણિત વિષય સૌવથી પેલા તૈયાર કરવા ખુબજ જરૂરી છે. જો તમે તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા ને પાસ કરવા માંગતા હોવ તો.

Village Panchayat Secretary (Class-III) Exam Pattern – 2022

Question paper covering above mentioned topics in this competitive exam will be prepared 1 mark will be awarded to all the students for each correct answer.

For every wrong answer minus method has been used which will deduct your marks if any of your question is wrong. 0.33 minus for evry wrong answer.

જો તમે કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ન આપો, તો તે જગ્યા ખાલી છોડી દો. તો પણ માઈનસ – (0.33) માર્ક હશે. જો તમે ઈચ્છો છો કે – (0.33) માર્ક ન થાય તો તમને OMR શીટમાં પ્રયાસ ન કરવાનો વિકલ્પ મળશે

Village Panchayat Secretary (Class-III) Exam syllabus Details

Gujarati Grammer topics

 • Samas
 • Alankar
 • Kartari-Karmani Vakya
 • Chhand
 • Kahevat and Rudhiprayog
 • Jodani
 • Nipat
 • Krudant
 • Sandhi Chhodo-Jodo
 • Vibhakti
 • Sangana

English

 • Synonyms & Antonyms
 • Spotting of Error in a Sentence
 • Noun & Pronoun
 • Verb
 • Infinitive & Gerund
 • Mood & Voice
 • Adjective & Degree
 • Proposition
 • Phrases & Idioms
 • Spelling Mistake Detection
 • Interrogative Sentence
 • Adverb & Conjunctive.

Histroy

 • Gujarat History
 • Indian history

Other subject

 • Current Affairs last – 6 Mont
 • Computer
 • Sport
 • Current yojna gujarat and india

Math And Reasoning is most Important topics for this exam Math, English, gujarati is game changer to students to passed out this Exam Prepared vary well each subject every subject is important for Gpssb Village Panchayat Secretary (Class-III) Exam

Upcoming Talati Mantri Exam Date – Update 

GPSSB બોર્ડ એ હજુ exam ની તારીખ જાહેર કરેલ નથી, જો તમે પણ exam ની રાહ જોઈ રહ્યા હોઈ તો તમને જણાવવાનું કે આવતા 3-4 મહિના માં exam લેવાઈ તેવી સંભાવના દર્શાવેલ છે. પણ Official સમાચાર હજુ આવ્યા નથી 

GPSSB Board ने अभी यह नहीं बताया की आने वाली Talati Mantri भर्ती की परीक्षा कब ली जाएगी. We Will inform You when Talati mantri Exam date Is released by Gpssb board You can Follow our Blog To sty Updated.

આ જરૂર વાંચો

Official website  click here
Old Talati Mantri Papers click here
Talati Mantri exam date click here

Gujarat Panchayat Service Selection Board: advertised Job recruitment Of ( Talati Cum Mantri ) Now is Name Is village Development Officer – Job Notification Gujarat Under The Advertised Number 10/2021-22 Total Vacancies is 3437.

talatimantri - Talati Mantri Exam Syllabus | તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા પદ્ધતિ અને પેપર પેર્ટન
Talati Cum Mantri Exam syllabus

Syllabus Of GPSSB Talati kum mantri 2023

આપડે જોવા જઇયે તો આપણને અભ્યાસક્રમ ઘણા વિષય આપેલા છે જે આપડે ઉપર જોયા છે તો આપડા મનમાં કેટલાય સવાલ થાય છે કે આ પરીક્ષા પાસ થવા કેટલું વાંચવું શું વાંચવું કેવી રીતે વાંચવું ક્યાં વિષય પેલા તૈયાર કરવા આવા કેટલા ય સવાલ આપડા મનમાં આવતા હોઈ છે. Best Book For Talati mantri 

Talatimantri.in તમારા માટે તમારા દરેક સવાલ નો જવાબ આપવા તૈયાર છે જોડાયેલ રહો તમને તમારા દરેક સવાલ નો જવાબ મળી જશે. અને જો તમારે બીજો કોઈ સવાલ પૂછવો હોઈ તો તમે નીચે comnent box માં તમારો સવાલ પૂછી શકો

Last word

Talati Mantri exam syllabus in this post We will Provide you GPSSB upcoming Talati Mantri – class 3 exam syllabus i hope you like our information. If you find our information is helpful please share with other student we give you information regularly. If you any Question reated to Talati Mantri Examination comment bellow Your Problems 

We Shere this type of information related to Talati mantri  Exam if want to stay updated kindly Subscribe Our blog And BookMark Talatimantri.in In Your Home screen to regularly updates.

4.7/5 - (134 votes)
Share on:
Advertisement

(1) વાર્તાલાપ

 1. તલાટી પરીક્ષા પાસ થવા કયી બુક વાંચવી જોઈએ???

  Reply

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇