ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 તમામ સરકારી નોકરી અંગેની માહિતી

મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 તમામ સરકારી નોકરી અંગેની માહિતી: OJAS New Recruitment 2023, All new recruitment announced by OJAS Gujarat Govt is given here. To fill the form in all recruitment, the link is given below All Jobs Ojas મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 : For all current Govt jobs information see special all jobs are from 8th pass to graduate master degree.

ગુજરાત ભરતી 2023 - મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 તમામ સરકારી નોકરી અંગેની માહિતી
મારુ ગુજરાત ભરતી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા દર વર્ષે સરકારી નોકરી ની જાહેરાત કરવા માં આવતી હોય છે કેટલાક લોકો ને હાલ માં ચાલતી સરકારી નોકરી ની ભરતી ની માહિતી હોતી નથી એટલા માટે ગુજરાત સરકારે મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 જોબ વેબસાઇટ બનાવેલ છે આ આર્ટિકલ ના માધ્યમ થી હાલ માં ચાલતી તમામ નવી ભરતી ની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે Maru Gujarat Bharti 2023

મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 મારુ ગુજરાત ભરતી 2023 : Latest OJAS New Job 2024

Job Name Posts Apply Online Last Date
SEB/202324/401 – TAT (Higher Secondary) for ગુજરાતી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 ગુજરાતી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ click Here 15/07/2023
SEB/202324/402 – TAT (Higher Secondary) for હિન્દી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 હિન્દી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/403 – TAT (Higher Secondary) for અંગ્રેજી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 અંગ્રેજી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/404 – TAT (Higher Secondary) for સંસ્કૃત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 સંસ્કૃત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/405 – TAT (Higher Secondary) for ગણિત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 ગણિત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/406 – TAT (Higher Secondary) for ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/407 – TAT (Higher Secondary) for રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/408 – TAT (Higher Secondary) for જીવ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 જીવ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/409 – TAT (Higher Secondary) for અર્થશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 અર્થશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/410 – TAT (Higher Secondary) for આંકડાશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 આંકડાશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023

If you’re looking for perfect, perfect jobs, you’re shopping at the right place. On this page, we numerate a lot of information about Local maru gujarat bharti 2023. Can bookmark this page for more information about 2023 Gujarat Jobs to watch for મારુ ગુજરાત ભરતી 2023. We guys lot of information about 12th examination jobs numeracy. This article.

આર્ટીકલનું નામ ગુજરાતમાં હાલમાં ચાલતી તમામ સરકારી નોકરી અંગેની માહિતી
જાહેરાત કરનાર સંસ્થાનું નામ ગુજરાત સરકારની વિભિન્ન સંસ્થાઓ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળ સમસ્ત ગુજરાતમાં
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી / કરાર આધારિત
આર્ટીકલનો હેતુ ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતીઓની માહિતી આપવા હેતુ

ગુજરાત સરકાર ઓજસ નવી ભરતી 2023 તમામ ચાલતી latest Bharti તમામ માહિતી તમને અહી આપવામાં આવેલ છે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતી પ્રકિયામાં ફોર્મ ભરી શકે છે

ગુજરાત સરકાર નવી ચાલતી ભરતી 2023 મારુ ગુજરાત ભરતી 2023

10 પાસ , 12 પાસ , કોલેજ ઉપેર ગુજરાત સરકાર દર વર્ષે બોવ મોટી ભરતી બહાર પડે છે આ તમામ ભરતી ની માહિતી અહી આપવામાં આવેલ છે તમે આ માહિતી વાંચી યોગ્ય જગ્યા પર ફોર્મ ભરી શકો છો. નીચે તમને હાલમાં ચાલતી તમામ ભરતી ની માહિતી આપવામાં આવેલ છે.

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) ભાવનગર જિલ્લા માં ભરતી 

Advt No જાહેરાત gujarat છેલ્લી તારીખ ફોર્મ ભરો 
BMC/202223/5 સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર – 202223 30/05/2023 Click here
BMC/202223/12 ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (સીવીલ) – 202223 30/05/2023 Click here
BMC/202223/20 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર 202223 30/05/2023 Click here
BMC/202324/14 લાઈવ સ્ટૉ ઈન્સપેક્ટૅર – 202324 30/05/2023 Click here
BMC/202324/15 ગાર્ડન સુપરવાઈઝર – 202324 30/05/2023 Click here

ગુજરાત સરકારની નોકરી માટે અંદાજિત ખાલી જગ્યાઓ

ગુજરાત રાજયના જિલ્લા પ્રમાણે સરકારી નોકારી માટે ની ખાલી રહેલ જગ્યા નીચે મુજબ છે. પોતાના જિલ્લા પ્રમાણે નોકરીની માહિતી મેળવવા માટે અમારા WhatsApp Group માં જોડાવા વિનંતી 

5/5 - (2 votes)
Share on:
Advertisement

(1) વાર્તાલાપ

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇