ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

ઓજસ નવી ભરતી 2023 : 10 પાસ 12 પાસ OJAS નવી ભરતી 2024

ઓજસ નવી ભરતી 2023 : Latest OJAS New Job 2024 : OJAS New Recruitment 2023, All new recruitment announced by OJAS Gujarat Govt is given here. To fill the form in all recruitment, the link is given below All Jobs Ojas ઓજસ નવી ભરતી 2023 : For all current Govt jobs information see special all jobs are from 8th pass to graduate master degree.

નવી ભરતી 2023 - ઓજસ નવી ભરતી 2023 : 10 પાસ 12 પાસ OJAS નવી ભરતી 2024

ગુજરાત સરકાર દ્વારા દર વર્ષે સરકારી નોકરી ની જાહેરાત કરવા માં આવતી હોય છે કેટલાક લોકો ને હાલ માં ચાલતી સરકારી નોકરી ની ભરતી ની માહિતી હોતી નથી એટલા માટે ગુજરાત સરકારે Latest OJAS New Job જોબ વેબસાઇટ બનાવેલ છે આ આર્ટિકલ ના માધ્યમ થી હાલ માં ચાલતી તમામ નવી ભરતી ની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે ઓજસ નવી ભરતી 2023

ઓજસ નવી ભરતી 2023 : Latest OJAS New Job 2024

Job Name Posts Apply Online Last Date
SEB/202324/401 – TAT (Higher Secondary) for ગુજરાતી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 ગુજરાતી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ click Here 15/07/2023
SEB/202324/402 – TAT (Higher Secondary) for હિન્દી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 હિન્દી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/403 – TAT (Higher Secondary) for અંગ્રેજી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 અંગ્રેજી વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/404 – TAT (Higher Secondary) for સંસ્કૃત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 સંસ્કૃત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/405 – TAT (Higher Secondary) for ગણિત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 ગણિત વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/406 – TAT (Higher Secondary) for ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/407 – TAT (Higher Secondary) for રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/408 – TAT (Higher Secondary) for જીવ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 જીવ વિજ્ઞાન વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/409 – TAT (Higher Secondary) for અર્થશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 અર્થશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023
SEB/202324/410 – TAT (Higher Secondary) for આંકડાશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ – 202324 – 202324 આંકડાશાસ્ત્ર વિષય – ગુજરાતી માધ્યમ Click Here 15/07/2023

If you’re looking for perfect, perfect jobs, you’re shopping at the right place. On this page, we numerate a lot of information about Local Gujarat Jobs 2023. Can bookmark this page for more information about 2023 Gujarat Jobs to watch for ઓજસ નવી ભરતી 2023. We guys lot of information about 12th examination jobs numeracy. This article.

આર્ટીકલનું નામ ગુજરાતમાં હાલમાં ચાલતી તમામ સરકારી નોકરી અંગેની માહિતી
જાહેરાત કરનાર સંસ્થાનું નામ ગુજરાત સરકારની વિભિન્ન સંસ્થાઓ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
નોકરી સ્થળ સમસ્ત ગુજરાતમાં
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી / કરાર આધારિત
આર્ટીકલનો હેતુ ગુજરાત સરકારની તમામ ભરતીઓની માહિતી આપવા હેતુ

ગુજરાત સરકાર ઓજસ નવી ભરતી 2023 તમામ ચાલતી latest Bharti તમામ માહિતી તમને અહી આપવામાં આવેલ છે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતી પ્રકિયામાં ફોર્મ ભરી શકે છે

ગુજરાત સરકાર નવી ચાલતી ભરતી 2023 Latest job update 

10 પાસ , 12 પાસ , કોલેજ ઉપેર ગુજરાત સરકાર દર વર્ષે બોવ મોટી ભરતી બહાર પડે છે આ તમામ ભરતી ની માહિતી અહી આપવામાં આવેલ છે તમે આ માહિતી વાંચી યોગ્ય જગ્યા પર ફોર્મ ભરી શકો છો. નીચે તમને હાલમાં ચાલતી તમામ ભરતી ની માહિતી આપવામાં આવેલ છે.

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) ભાવનગર જિલ્લા માં ભરતી 

Advt No જાહેરાત gujarat છેલ્લી તારીખ ફોર્મ ભરો 
BMC/202223/5 સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર – 202223 30/05/2023 Click here
BMC/202223/12 ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (સીવીલ) – 202223 30/05/2023 Click here
BMC/202223/20 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર 202223 30/05/2023 Click here
BMC/202324/14 લાઈવ સ્ટૉ ઈન્સપેક્ટૅર – 202324 30/05/2023 Click here
BMC/202324/15 ગાર્ડન સુપરવાઈઝર – 202324 30/05/2023 Click here

ગુજરાત સરકારની નોકરી માટે અંદાજિત ખાલી જગ્યાઓ

ગુજરાત રાજયના જિલ્લા પ્રમાણે સરકારી નોકારી માટે ની ખાલી રહેલ જગ્યા નીચે મુજબ છે. પોતાના જિલ્લા પ્રમાણે નોકરીની માહિતી મેળવવા માટે અમારા WhatsApp Group માં જોડાવા વિનંતી 

સ્થાન ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા
આણંદ 500
ગીર 700
ગાંધીનગર 500
અમદાવાદ 800
વડોદરા 2000
રાજકોટ 2100
ભાવનગર 1000
બનાસકાંઠા 1200
સુરત 3000
નવસારી 700
કચ્છ 400
સુરેન્દ્રનગર 600
અમરેલી 5550
પાટણ 450
બરોડા 2500
મહેસાણા 1500
ભુજ 1000
ભરૂચ 1200
જુનાગઢ 1600
સાબરકાંઠા 1025
ગાંધીધામ 850
જામનગર 650
અંકલેશ્વર 2100
તાપી 900
અરવલ્લી 700
વેરાવળ 400
ડાંગ 550
નર્મદા 600
દોહાદ 453
પંચમહાલ 560
વલસાડ-વાપી 890
જૂનાગઢ 568
કંડલા 820
પોરબંદર 752
4.8/5 - (68 votes)
Share on:
Advertisement

(4) વાર્તાલાપ

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇