ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Gujarati Gk MCQ Quiz ગુજરાતી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોત્તરી ક્વિઝ New Mcq Quiz

Gujarati Gk MCQ Quiz Question And Answer Free 10000+ MCQ Gujarati Gk Mcq useful for all gujarat government job exam including most important mcq useful in all subjects. Conducting general knowledge quizzes and mock tests important And Useful Mcq Quiz For Talati Bin Sachivalya, Psi, Asi, Talati, GPSSB, GSSSB, TAT, TET And Any exam This Quiz is useful to All.

જો તમે આવનારી સરકારી ભરતી માટે તૈયારી કરી રહ્યા છો અને Mcq ટેસ્ટ આપવા માંગો છો. દરરોજ Mcq ક્વિઝ આપવા માંગો છો આ mcq ક્વિઝ તમારા માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે. તમામ વિષય નો સમાવેશ ઇતિહાસ ભૂગોળ વારસો અને બીજા બધા વિષય નો સમાવેશ.

Gujarati Gk Mcq How to Give Test

If you want to give general knowledge test and want to give a new direction to your preparation then you have to install our official android application in your phone.

Our app Gujarati Gk Quiz is provide you wide range of MCQs type Question For the students and other people who are preparing for government entrance exams like GPSC, UPSE , TET-TAT , PSI , BANK , SSC , LIC , RRB, & MANY MORE EXAM.

Gujarati Gk Quiz App contains one of the latest collection of competitive exam Study MCQs in Gujaratu.This is a complete Online Gujarati General knowledge app for all Gujarat Government competitive exam. It contains more than 15,000 usefull MCQ Type Gk questions and answer and also containe mock Test Math Question.

How to Use Gujarati Gk Quiz Android App

ગુજરાતી Gk ક્વિઝ એપ્લિકેશન નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો સંપૂર્ણ માહિતી જે તમને એપ્લિકેશન વાપરવા સરળતા અપાવશે.

Steps To How to Use Gujarati Gk Quize

 • સોવ પ્રથમ Google Play Store ઉપર થી Gujarati Gk Quiz Androi App Ne તમારા ફોન માં Install કરો Click To install
 • App inatall કર્યા બાદ તમારા ફોન માં open કરશો એટલે તમારે એકાઉન્ટ બનાવા માટે કહેશે તમે Facebook, gmail અને Mobile number વડે તમારું એકાઉન્ટ બનાવી શકશો.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે Mcq માટે ની main Screen ખુલશે ત્યાં તમે અલગ અલગ વિષય માટે Mcq Test આપી શકશો.

ગુજરાતી Gk Mcq ક્વિઝ Android App Specification

ગુજરાતી Gk ક્વિઝ એપ્લિકેશન માં તમામ એવા જરૂરી વિષય જે આવનારી કોઈ પણ સરકારી ભરતી માટે ઉપયોગી થાય એવી રીતે સમાવેશ. સારુ App Layout અને સંપૂર્ણ app ગુજરાતી માં નીચે તમને App માં આપવામાં આવેલ અલગ અલગ વિભાગ ની માહિતી. Gujarati Gk MCQ Quiz

પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ

quiz1 - Gujarati Gk MCQ Quiz ગુજરાતી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોત્તરી ક્વિઝ New Mcq Quiz

આ વિભાગ માં તમને તમામ વિષયવાર પ્રશ્નો મળી જશે. પરીક્ષા માટે મહત્વના વિભાગ માં તમને ઉપયોગી topic ની માહિતી આપવા આવી છે જે. તમામ વિષય નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે આ App તમને તમામ પરીક્ષા મદદ રૂપ થશે

Information About Gujarati Gk Quiz Android app

Gujarati Gk Quiz App Specially Design For Student the prepare For Competitive Exam Our Motive To Create This App For Students We share Some Screenshot To overview Our Android App. Gujarati Gk MCQ Quiz

Quiz app 3 - Gujarati Gk MCQ Quiz ગુજરાતી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોત્તરી ક્વિઝ New Mcq Quiz

Some Other Features of Gujarat GK Quiz – ગુજરાતી

 •  Best Quizzes For Competitive Gujarati Gk MCQ Quiz
 • Smoth and very easy App interface.
 • Lifeline Options Like KBC Quiz.
 • Quiz With Images For Maths And Reasoning.
 • Daily, Weekly And all Time Leaderboard To See Your Position.
 • Invite Your Friend to win free coins.
 • Bookmark Important Questions.
 • Check Your Statistics To See Your Performance.

if You Like Our Android App Plesase share with other Students if you found and problems or any wrong Question please Tell Us we will Change it. Do you Need Any Help with our App Comment bellow Gujarati Gk MCQ Quiz

FAQ.

શું app ગુજરાતી માં છે.

હા સંપૂર્ણ એપ્લિકેશન ગુજરાતી માં બનાવવા માં આવ્યું છે ઉપયોગ માં સરળ રહે.

આવનારી તલાટી પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે?

હા!! આવનારી તલાટી પરીક્ષામાં ખુબ ઉપયોગી થાય એવા પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

બધા વિષય સમાવી લેવામાં આવ્યા છે?

હા તમામ વિષય નો સમાવેશ

શું દૈનિક પ્રશ્નોત્તરી મુકવામાં આવે છે ?

હા દૈનિક પ્રશ્નો કાયમ મુકવામાં આવે છે.

મોક test આપી શકીયે છીએ?

હા મોક test ફ્રી માં આપી શકો છો.

મિત્રો સાથે ગ્રુપ માં test આપી શકીયે?

હા તમે એપ્લિકેશન માં રૂમ બનાવીને મિત્રો સાથે પણ test આપી શકો છો.

એપ્લિકેશન માં કેટલા પ્રશ્નો છે ?

10000+ Mcq મુકેલ છે

એપ્લિકેશન બનવાનું કારણ?

એક જ કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ને ઉપયોગી થાય એવી એપ્લિકેશન બનાવવી જો તમે સાથ આપશો તો એક સારી એપ્લિકેશન જે બધા વિદ્યાર્થી ને ઉપયોગી થાય

4.9/5 - (74 votes)
Share on:
Advertisement

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇