ગ્રુપ માં જોડાવ
નવી ભરતી ઓજસ ભરતી કોલ લેટર પીડીએફ બૂક વર્તમાન પ્રવાહ સરકારી યોજના અભ્યાસક્રમ બજાર ભાવ
Advertisement

Gujarat Forest Exam Date 2023 Download Admit Card Exam Date

Gujarat Forest Exam Date 2023 વનવિભાગ બીડગાર્ડ પરીક્ષા તારીખ – Gujarat forest new recruitment has been announced form filling will start soon forest guard exam date will be released after form filled. Forest department has announced the recruitment of 823 vacancies for all the candidates who want to work in forest department Download Gujarat Forest Call Latter

ઓજસ નવી ભરતી જાહેર ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો :- ઓજસ નવી ભરતી 2023 

Gujarat Forest Exam Date 2023 વનવિભાગ બીડગાર્ડ પરીક્ષા તારીખ

Gujarat Forest Department exam date is likely to be released soon but the form has not been launched yet After the form filling process is completed, there is a possibility that the exam will be conducted in 2-3 months.

Gujarat Forest Exam Date - Gujarat Forest Exam Date 2023 Download Admit Card Exam Date

બીડગાર્ડ ભરતી વનવિભાગ પરીક્ષા ની તારીખ ફોર્મ ભર્યા ના 2 મહિનામાં લેવાઈ તેવી સંભાવના છે પરંતુ કોઈ ચોક્કસ તારીખ હજુ બહાર પડેલ નથી. જયારે વન વિભાગ દ્વારા Official exam Date બહાર પાડવામાં આવશે ત્યારે અમે તમને જણાવી દેશું. જો તમે Latest Update મેળવવા માંગતા હોવ તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.

આ જરૂર વાંચો

van rakshak Exam Date Gujarat 2023

Gujarat Forest Exam, Gujarat Forest Department, Forest Guards, Forest Rangers, Wildlife Conservation Officers, exam schedule, eligibility criteria, application process, exam pattern, syllabus, environmental conservation, wildlife protection, natural resources, Gujarat forests, wildlife sanctuaries.

The Gujarat Forest Guard Exam Date 2023 is scheduled to take place in August/September 2023. Candidates should be prepared for the examination on this date and regularly check the official website for any updates or changes.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ Guard Exam 2023 Selection Process

The Gujarat Forest Guard Exam Selection Process 2023 consists of several stages to assess candidates’ suitability for the role. While the exact process may vary, it generally includes:

  1. Written Examination: Candidates have to appear for a written test that evaluates their knowledge, aptitude, and subject-specific skills.
  2. Physical Fitness Test: Those who qualify in the written exam proceed to the physical fitness test, where their physical endurance and fitness levels are assessed.
  3. Personal Interview: Shortlisted candidates from the physical fitness test are called for a personal interview to evaluate their communication skills, confidence, and suitability for the role.
  4. Final Selection: The final selection is based on the overall performance of candidates in all stages and is subject to meeting the required merit criteria.

Gujarat Forest Exam Date 2023 syllabus

વનવિભાગ ની પરીક્ષા અપતા પેલા તેનો થોડો અભ્યાસક્રમ જાણવો જરૂરી છે અભ્યાસ ક્રમ નીચે આપેલ છે Forest Guard exam syllabus exam pattern typically includes written tests, physical efficiency test. The written test consists of multiple-choice questions covering subjects like general knowledge, current affairs, environmental science, and relevant subject-specific knowledge. Aspirants must study the official syllabus thoroughly to prepare effectively

Other pdf

To be eligible for the Gujarat Forest Exam, candidates must meet specific requirements set by the Gujarat Forest Department. Typically, the eligibility criteria include age limits, educational qualifications, physical fitness standards, and nationality requirements. Aspirants must carefully read the official notifications to ensure they meet all criteria before applying

Name of the Subjects No. of Marks
General Knowledge 25
Mathematics 12.5
General Gujarati 12.5
Technical Topics 50
Total Marks 200 Marks

વન વિભાગ બીડગાર્ડ ભરતી – forest bharti 2022 – 2023

Ojas online job application System For apply For job Latest Bharti news Forest bharti And Forest Exam Date 2023 Full Forest Bharti details Given bellow full Notification Download The Gujarat Forest Guard Admit Card 2023 can be accessed and downloaded from the official website of the Gujarat government’s job portal, https://ojas.gujarat.gov.in

પરીક્ષા વિભાગ: Gujarat Forest Department (ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ/ ગુજરાત વન વિભાગ)
ખાલી રહેલ જગ્યા: 823 જગ્યા 
જાહેરાત નંબર: vanvibhag/2022-23
ભરતી નામ: Forest Guard (Van Rakshak/ વન રક્ષક)
કેટેગરી: ગુજરાત સરકાર 
જોબ પ્લેસમેન્ટ: ગુજરાત માં 
ઓનલાઇન: online ojas
ફોર્મ તારીખ : 01 November to 15 November 2022
પરીક્ષા ની તારીખ: જાહેર થયેલ નથી 
ફિજિકલ પરીક્ષા: જાહેર થયેલ નથી 
પગાર: 05 years fix pay
લાયકાત: 12th pass
ઉંમર: 18 to 33 years
ફોર્મ ફી: Rs. 100/-
સિલેકશન પ્રોસેસ: Written Test, Physical Test & CPT
ઓફીસીયલ વેબસાઈટ: www.forests.gujarat.gov.in
OJAS Online Portal: www.ojas.gujarat.gov.in

Forest વનવિભાગ બીડગાર્ડ ભરતી પરીક્ષા, Ojas Job Latest update New job in Forest Area Gujarat government New Bharti notification બીડગાર્ડ પોસ્ટ, વન વિભાગ કુલ 823 જગ્યા ફોર્મ ભરવાની વેબસાઈટ. ojas Online job application System ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનું રહેશે. ફોર્મ ભર્યા પસી 2 3 મહિના માં પરીક્ષા આવશે

Official Notification Pdf

Forest Exam Syllabus Detail

detail About Forest Exam

વન વિભાગ પરીક્ષા તારીખ – 2023 Forest Exam Date

ફોરેસ્ટ પરીક્ષા ની તારીખ હજુ જાહેર કરવામાં આવેલ નથી જયારે પરીક્ષા ની Official તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે ત્યારે અમે આ page Update કરી દેસુ, જો તમે ફોરેસ્ટ ભરતી ની નવીનતમ માહિતી મેળવવા માંગતા હોવ તો આજેજ જોડાવ અમારી Telegram Channel માં અને Talatimantri.in ની મુલાકાત લેતા રહો.

Gujarat Forest Guard Admit Card 2023: Gujarat Forest Department will issue the Gujarat Forest Guard Admit Card on the official website at ojas.gujarat.gov.in for the candidates who register for the 823 forest guard posts.

Candidates will get Gujarat Forest Guard Written Exam Date, Time, Center Name/ Address and many other important details from the Call letter. Applicants are advised to take a printout of the OJAS Gujarat Vanrakshak e-Call Letter in advance to avoid a last-minute rush.

FAQ

પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે?

પરીક્ષા ફોર્મ ભર્યા ના 2 મહિના માં લેવાઈ જશે

ક્યાં પદ ઉપર ભરતી છે?

વનવિભાગ બીડગાર્ડ ના પદ ઉપર

કેટલી જગ્યા ઉપર ભરતી છે ?

823 જગ્યા ઉપર

4.5/5 - (8 votes)
Share on:
Advertisement

(3) વાર્તાલાપ

    • આવતા 1 – 2 મહિનામાં પરીક્ષા લેવાઈ તેવી સંભાવના છે તૈયારી ચાલુ રાખો વધુ માહિતી માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવ

      Reply

તમારા પ્રશ્નો ઉમેરો 👇